www.crohnovanemoc.cz
Claudie

Zkušenosti a dotazy

Podělte se se svými zkušenostmi s léčbou Crohna nebo se ptejte odborníků. K dispozici máte poradnu tematicky zaměřenou na výživu.

Poradna k výživě

Odpovědi na Vaše dotazy budou postupně anonymně zveřejňovány na těchto stránkách. Poradnu týkající se výživy vede Mgr. Karla Večeřová.

Odesláním výslovně souhlasím s tím, aby moje identifikační a adresní osobní údaje, které jsem uvedl v tomto formuláři byly v plném rozsahu zpracovány společností Grifart spol. s r.o. sídlem Haasova 37a, 616 00 Brno jako správcem, a to za účelem nabízení služeb a produktů správce, vše na dobu 2 let od udělení souhlasu. Souhlas rovněž zahrnuje zasílání informací prostředky elektronické komunikace, tj. např. e-mailem, telefonem a internetem.

Poučení: Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo na přístup k těmto údajům, právo na opravu těchto údajů, právo na informaci o zpracování těchto údajů, právo níže uvedený souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Objednejte si zpravodaj
zdarma na svůj e-mail.
bulletin